شنبه 23 تير ماه 1403 ساعت 17:35

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

هزينه هاي ثبت نام در کنفرانس


هزينه هاي ثبت نام در کنفرانس:

نوع ثبت نام

هزينه ثبت نام با مقاله

(تومان)

هزينه ثبت نام بدن مقاله

(تومان)

ثبت نام آزاد

200،000

100،000

ثبت نام دانشجويي

140،000

70،000

ثبت نام اعضاي

انجمن هاي حامي و IEEE

140،000

70،000

ثبت نام دانشجويان عضو

انجمن هاي حامي و IEEE

120،000

60،000


* اعضاي انجمن هاي حامي کنفرانس و IEEE از 30% تخفيف بهره مند مي شوند.
*دانشجوياني که عضو يکي از انجمن هاي حامي و يا IEEE باشند از 40% تخفيف بهره مند مي شوند.
*براي مقالات دوم به بعد 30% تخفيف اعمال مي شود.
*در صورت ثبت نام با تاخير 20% به قيمت هاي فوق اضافه مي شود.
* به ازاي هر صفحه اضافه مبلغ 20.000 تومان دريافت مي گردد.
* اعضاي هيات علمي دانشگاه بم از تخفيف 50% در هزينه ها بهرمند خواهند شد
*دانشجويان دانشگاه بم به صورت رايگان مي توانند مقالات علمي پذيرفته شده خود را در اين کنفرانس ارائه دهند.

شماره حساب کنفرانس :
2241020137 به نام درآمدهاي اختصاصي مجتمع آموزش عالي بم نزد بانک تجارت
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1396