يکشنبه 6 خرداد ماه 1403 ساعت 13:05

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

تاريخهاي مهم

مقالات


آخرين مهلت ارسال مقالات کامل :    30 آبان 1396 
اعلام نتايج داوري مقالات  :  1 بهمن 1396
ارسال نسخه آماده چاپ مقالات پذيرفته شده  :  19 بهمن 1396

کارگاه هاي آموزشي


آخرين مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه هاي آموزشي  :  19 بهمن 1396
اعلام پذيرش کارگاه هاي آموزشي : 30 بهمن 1396
تاريخ برگزاري کارگاه هاي آموزشي :  17-15 اسفند 1396

کنفرانس


تاريخ برگزاري کنفرانس  :  17-15 اسفند 1396
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1396