يکشنبه 6 خرداد ماه 1403 ساعت 13:07

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

سخنرانان کليدي-سخنرانان کليدي:

دکتر عليرضا عسگرزاده 

دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته

الگوريتم جستجوي هاروني: مفاهيم پايه و کاربردهاي مهندسي

چکيده:

جستجوي هارموني يک الگوريتم فرابتکاري است که از فرآيند بداهه­نوازي نوازندگان موسيقي الهام گرفته شده است که تلاش مي­کنند يک هارموني خوشايند را پيدا کنند. در طول ساليان اخير، به سبب برخي مزيت­ها، الگوريتم جستجوي هارموني توجه بسياري را به سمت خود معطوف کرده است. الگوريتم جستجوي هارموني به راحتي قابل پياده­سازي بوده و قادر است در مدت زماني معقول سريعاً به پاسخي بهينه همگرا شود. مزيت­هاي الگوريتم جستجوي هارموني سبب اعمال گسترده اين الگوريتم به بسياري از مسائل مهندسي در زمينه­هاي مختلف شده است. به اين دليل، مفاهيم و عملکرد الگوريتم جستجوي هارموني به همراه برخي کاربردهاي مهندسي اين الگوريتم بررسي و مرور شده­اند. ديده مي­شود که الگوريتم جستجوي هارموني در حل مسائل مختلف بهينه­سازي عملکرد اميدوار کننده­اي از خود نشان داده است و نسخه­هاي گوناگوني از اين الگوريتم توسعه داده شده­اند. در سال­هاي آتي، انتظار مي­رود الگوريتم جستجوي هارموني به مسائل بهينه­سازي واقعي بيشتري اعمال شود. 
دکتر مهدي افتخاري

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

همياري مفاهيم فازي و يادگيري ماشين

چکيده:
مجموعه هاي فازي به عنوان ابزارهايي براي بيان عدم قطعيت و مدل
­سازي به کار مي روند. بويژه  از آنها مي توان در تصميم­گيري­هاي چند معياري استفاده کرد. کاربردهاي موفقي از ترکيب مفاهيم فازي و يادگيري ماشين در سالهاي اخير ارائه شده است که باعث ارتقاء الگوريتم­هاي يادگيري ماشين شده اند. در اين سخنراني تعدادي از اين مشارکت ها بيان مي شوند و در مورد ديدگاهي که در آن الگوريتمهاي يادگيري ماشين به صورت چندين خبره در نظر گرفته مي شوند بحث مي شود. دکتر سعيد سريزدي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مدل سازي وتجزيه و تحليل گرافي سيستم ها و کاربرد آن در شبکه استنادي

چکيده:

الگوي ارتباطات يک سيستم را مي­توان به صورت يک گراف بيان کرد. به اين نحو که گره­هاي گراف بيانگرمؤلفه­هاي تشکيل دهنده سيستم و شاخه­هاي گراف بيانگر ارتباطات بين مؤلفه­هاي سيستم مي­باشند. در واقع گراف يک بيان ساده­شده از کل سيستم است. اين سيستم­ها از جنبه­هاي متفاوتي شايسته مطالعه مي­باشند. گروهي به بررسي انحصاري مؤلفه­هاي سيستم مي­پردازند (مانند عملکرد کامپيوترها در اينترنت يا بررسي رفتار و حالات افراد در جامعه انساني). همچنين گروهي ديگر به بررسي نحوه ارتباطات و تعاملات مي­پردازند (مانند پروتکل­هاي ارتباطي استفاده شده در اينترنت و يا پويايي آشنايي و دوستي افراد در جامعه). اما جنبه سومي براي نگرش به اين سيستم­ها وجود دارد که بعضي از اوقات از آن غفلت مي­شود؛ اما مي­توان گفت که در اکثر موارد نقش قاطعي در تعيين رفتار سيستم دارد؛ و اين رويکرد بررسي الگوي ارتباطات بين مؤلفه­هاي سيستم است.

يکي از معيارهاي مهم و کاربردي در مباحث تئوري گراف، centrality است. اين معيار، ميزان تأثيرگذاري و درجه اهميت هر گره از گراف را مشخص مي­کند.گاهي اوقات در کاربردهاي مختلف، نياز است که بدانيم کدام گره­ها در يک گراف از اهميت بيشتري برخوردار مي­باشند. روشهاي مختلف centrality به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال هستند.

آلگوريتم هاي گوناگوني براي خوشه بندي گراف، آشکارسازي جوامع در داخل گراف و رتبه بندي گره ها (سنتراليتي) با معيار هاي متفاوت ارائه گرديده اند که داراي نقاط ضعف و قوت نسبي مي باشند.

ايگن فاکتور معيار ارزيابي مخصوص نشريات و  نشان دهنده اهميت و اعتبار يک نشريه در جامعه علمي است نکته قابل توجه اينکه در محاسبه آن بر خلاف ضريب تاثير ارجاع نشريه به خود و ارجاع توسط نشريات مختلف، متمايز مي شود. در ايگن فاکتور وزن استنادهاي مجله با رتبه بالاتر بيشتر از وزن استنادات يک مجله ضعيف تر است در حاليکه در ضريب تاثير همه استنادها وزن مساوي دارند. در ايگن فاکتور مجلاتي مهم هستند که به تناوب توسط مجلات مهم به آنها ارجاع داده مي شود.

  

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1396