يکشنبه 6 خرداد ماه 1403 ساعت 13:07

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

فرمت ارسال مقاله

قالب  تهيه مقالات فارسي و انگليسي سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي را از لينک هاي زير دانلود فرمائيد:

فرمت ارسال مقالات به زبان فارسي
فرمت ارسال مقالات به زبان انگليسي براي چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس
فرمت ارسال مقاله به زبان انگليسي براي چاپ در IEEE

*مقالات بايد به فارسي و يا انگليسي نوشته شوند و تمامي دستورالعملهاي مربوط به فرمت مقاله بايد در آنها رعايت شود.

*مقالات ارسالي نبايد بيشتر از 6 صفحه باشند.

* تمامي مقالات ارسالي توسط حداقل سه کارشناس بازنگري خواهند شد.

* لطفا مقالاتي که اخيرا در جاي ديگر داوري نشده ارسال شود.

* صرفا ارسال الکترونيکي مقالات قابل قبول خواهد بود. مقالات بايد با فرمت docx و PDF از منوي کاربران در وبسايت کنفرانس ارسال شوند.

* فقط مقالات ارائه شده در کنفرانس چاپ خواهند شد.


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1396