يکشنبه 6 خرداد ماه 1403 ساعت 13:09

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

حاميان علمي و صنعتي


حاميان علمي و صنعتي کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي عبارتند از:
 
            


                

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1396