پنجشنبه 24 خرداد ماه 1403 ساعت 05:06

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

راهنماي آماده سازي مقالات پذيرفته شده


 نويسنده محترم

 از اينکه افتخار داديد و مقاله ارزشمند خود را به سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي فرستاديد تشکر و قدرداني مينماييم. اميدواريم بتوانيم ميزبان خوبي براي شما در ايام کنفرانس در مجتمع آموزش عالي بم باشيم. قبل از آماده سازي مقاله نهايي خواهشمند است نکات زير را مورد توجه قرار دهيد:

 انجام تصحيحات مورد نظر داوران

  1. مقالات به زبان فارسي: فايل‌هاي مورد نياز (شامل فايل نهايي مقاله به دو فرمتdocxوpdf، چکيده مقاله، فايل پاسخ به نظرات داوران، تصوير فيش واريزي) به صورت يک فايل فشرده حداکثرتا تاريخ 19/11/1396از طريق پروفايل شخصي محقق به دبيرخانه کنفرانس ارسال گردند.براي دريافت قالب هاي مورد نظر بهاين صفحهمراجعه فرماييد.
  2. مقالات به زبان انگليسي: فايل‌هاي مورد نياز (شامل فايل نهايي مقاله به دو فرمتdocxوpdf در قالب انگليسيکنفرانسو قالبIEEE، فايل کپي رايت، چکيده مقاله، فايل پاسخ به نظرات داوران، تصوير فيش واريزي) به صورت يک فايل فشرده حداکثرتا تاريخ 19/11/1396از طريق پروفايل شخصي محقق به دبيرخانه کنفرانس ارسال گردند. براي دريافت قالب هاي مورد نظر بهاين صفحهو براي دريافت فايل کپي رايت بهاين صفحهمراجعه نماييد.
  3. قابل توجه نويسندگان مقالات پذيرفته شده به زبان انگليسي، حتما نسخه نهايي مقاله خود را از طريق سايت PDF eXpress به فرمت pdf تبديل کرده و به همراه ساير فايل هاي مورد نياز به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند. براي اطلاعات بيشتر بهاين صفحهمراجعه نماييد.
  4. بديهي است که فايل‌هاي ارسالي خارج از موعد ترتيب اثر داده نخواهند شد
  5. مقالاتي که قالب‌هاي مورد نظر را رعايت نکرده باشند از مجموعه مقالات کنفرانس حذف خواهند شد.
  6. ثبت‌نام حداقل يکي از نويسندگان مقاله به ازاي هر مقاله پذيرفته شده مطابق با دستورالعمل ثبت‌نام بايد انجام پذيرد.
  7. به ازاي هر صفحه مازاد بر 6 صفحه بايستي مبلغ دويست هزار ريال (200 هزار ريال) به مبلغ هزينه ثبت‌نام اضافه گردد.
  8. امکان صفحه مازاد براي مقالات به زبان انگليسي وجود ندارد.
  9. به نويسندگان محترمي که مقالات آنها به زبان فارسي است توصيه مي شود که مقالات را مطابق فرمت تنظيم کرده و سعي شود استفاده از کلمات لاتين به حداقل برسد و از واژه هاي مناسب فارسي استفاده شود.
  10. همچنين به نويسندگان محترمي که مقالات آنها به زبان انگليسي است توصيه مي‌شود که دستورالعملIEEEرا بطور کامل رعايت نمايند و مقاله را از حيث صحت املايي و انشايي بررسي کنند.IEEEدر خصوص نمايه سازي مقالات اختيار تام دارد و مقالاتي که استانداردهاي لازم را نداشته باشند از نمايه شدن محروم خواهند شد. در اين خصوص مسئوليت نمايه شدن يا عدم نمايه شدن مقاله به عهده نويسندگان محترم خواهد بود.

 

 

با تشکر و احترام

کميته علمي کنفرانس

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1396