پنجشنبه 24 خرداد ماه 1403 ساعت 05:18

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

ميزگردهاي علمي


همزمان با برگزاري سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي، چندين ميزگرد علمي برگزار خواهد شد. تاکنون يک ميزگرد علمي با عنوان زير سازماندهي شده است:

The application of metaheuristics in optimizing industrial problems-

همچنين سعي بر آن است که ميزگرد IEEE براي شرکت کنندگان خانم کنفرانس تنظيم گردد.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 سومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1396